Reportage i NYARUM

Husreportage från en total helrenovering / om- och tillbyggnad av 1920-tals hus i Båstad


Nya Rum 2015 7 kopia© Linghoff Arkitektur AB 2018