Interör från ombyggda The Spa© Linghoff Arkitektur AB 2018