blogg & nyheter.

Vågat hus.

Mejiro Studio har designat SMG, ett projekt med lägenheter i förorten Shimizugaoka utanför Tokyo, Japan. Arkitekterna ville hitta ett utseende som kändes självständigt i ett så vagt område som förorten.

Byggnaden står i en vinkel på 45 grader och ytan är sinusformad. 

En fråga man ställer sig..

Kan man använda en vanlig fönsterskrapa när man putsar fönstren?

Äntligen får vi börja rita igen !

Nu öppnar vi vårt arkitektkontor igen efter en skön semester, så nu vi vässar pennorna och drar igång cad maskinerna.

Vi ses !

© Linghoff Arkitektur AB 2018