blogg & nyheter.

Restaurering Krassowska Villan

Krassowska Villan i Båstad restaureras.

Ett spännande projekt i varsam anda och med fina material.

© Linghoff Arkitektur AB 2018