Trevlig läsning..

Efter vi ritat om Villa Abelin i Norrviken och vi mottagit fina vitsord för det arbetet så är vi stolta att fått förtroendet av Lilla Båstad få utforma utvecklingen av Norrviken i Rudolf Abelins anda. Trevligt att få positivt gensvar för de nya köksträdgårdarna och växthusen. Tack för det.


© Linghoff Arkitektur AB 2018