Jan Brink’s Tullstorp Dressage Stable

IMG 6890

Var och tittade på slutfasen på vårt projekt hos Jan Brink idag. Kontors- och rekreationsbyggnad för kunder. 

IMG 6871

Poolrum med glasvattenfall.

IMG 6837

Toaletter

IMG 6919

Kontor och konferens

IMG 6930
© Linghoff Arkitektur AB 2018