En ny konstruktör i Båstad hos oss..

För att ytterligare höja kvaliteten på våra arbeten har vi nu en byggnadskonstruktör i huset.. på så vis kan vi enklare och snabbare under skisstadiet börja optimera den framtida byggnaden byggtekniskt, både ur miljömässiga och ekonomiska perspektiv.


Nu kan vi även erbjuda konstruktionsritningar i samband med bygglovsarbeten.

© Linghoff Arkitektur AB 2018