blogg.

Skiftesverk på Öland

Var på Öland och studerade arkitektur. Här en modern variant av skiftesverk med ”ständare” an galvat stål. 

Skiftesverket består av en bärande stomkonstruktion. I stommen fogar man in liggande plankor (bålor eller bulor). Plankorna löper i spår i stommens s k ständare. Även remstycke och taklag löpte i dessa spår. På så vis undviker man en springa högst upp när plankorna successivt torkar och sjunker ihop.


I all sin enkelhet

Cirio från Santa & Cole ritad av Antonio Arola. Ren och enkel armatur som kan kombineras lite hur som. 

För både små och stora rum. Nice.

© Linghoff Arkitektur AB 2018